Friday, 18/9/2020 | 11:15 UTC+1

Endring av obligatoriske forsikringer i Norges Politilederlag

Tirsdag 9. august var en merkedag for Norges Politilederlag. Da undertegnet vi en ny avtale om obligatoriske forsikringer med …

Norges politilederlag, fagforening for ledere i politi- og lensmannsetaten
Source: Endring av obligatoriske forsikringer i Norges Politilederlag

About