Tuesday, 28/1/2020 | 5:37 UTC+1

Endring av obligatoriske forsikringer i Norges Politilederlag

Tirsdag 9. august var en merkedag for Norges Politilederlag. Da undertegnet vi en ny avtale om obligatoriske forsikringer med …

Norges politilederlag, fagforening for ledere i politi- og lensmannsetaten
Source: Endring av obligatoriske forsikringer i Norges Politilederlag

About