Friday, 18/9/2020 | 11:04 UTC+1

Eika vokser: 174 mill. i overskudd hittil i år

Trond Bøe Svestad begynte som ny administrerende direktør 1. juni, og går inn i et selskap i sterk vekst.
For med 150 ansatte, hvorav 135 av dem er plassert i Hamar, er Eika blitt en betydelig arbeidsplass i Hamar.
– Det er en 15 års veksthistorie siden selskapet ble dannet og vi ønsker ikke å stoppe. Vi er til stadighet opptatt av å få inn ny kompetanse i selskapet, sier han.

Source: Eika vokser: 174 mill. i overskudd hittil i år

About