Sunday, 23/2/2020 | 11:51 UTC+1

Forsikring for studenter – Tekna

Som Tekna-medlem får du en svært god forsikring levert av Gjensidige. Studentforsikring inkludert i medlemskapet.
Du får én kollektiv Gjensidige-forsikring inkludert i medlemskapet ditt, og kan krysse av for dette når du melder deg inn i Tekna. Har du forsikringsbehov utover dette kan du kontakte Gjensidige for flere tilbud.Kombinasjonsforsikring: Tyveri av PC/mobil/nettbrett og Personulykke Tyveri av PC, nettbrett og mobiltelefon, med forsikringssum inntil kr…

Source: Forsikring for studenter

About