Thursday, 9/7/2020 | 7:51 UTC+1

Business Controller hos Sparebank1 Forsikring AS

På vegne av SpareBank 1 Forsikring søker Fabi en forretningsorientert, proaktiv og motivert business controller.
Som business controller vil du være med på å utføre og videreutvikle en rekke oppgaver blant annet knyttet til rapportering, lønnsomhetsanalyser og resultatoppfølging innen virksomhetsområdene risikoforsikring og pensjon. Avdelingen arbeider tett med øvrige forretningsområder for å sikre at virksomhetens mål og ambisjoner innfris ved hjelp av gode beslutningsgrunnlag, strukturert rapportering og innsikt i underliggende økonomisk utvikling.

Source: Business Controller hos Sparebank1 Forsikring AS | 2696857

About