Monday, 25/10/2021 | 4:09 UTC+1

Halvparten vet ikke om barna er innboforsikret – KLP

Over halvparten av norske foreldre vet ikke hvor lenge barna er dekket av foreldrenes innboforsikring, viser en ny undersøkelse utført av Opinion for KLP. Det kan lønne seg å sjekke dette, mener Robin Wulff-Nilsen i KLP Skadeforsikring:

– Barn som bor borte fra hjemmet under utdanning og militærtjeneste, er dekket av foreldrenes innboforsikring inntil de melder adresseforandring til Folkeregisteret. Alder har ingen betydning, sier han.

Source: Halvparten vet ikke om barna er innboforsikret – KLP

About