Thursday, 16/9/2021 | 9:53 UTC+1

iLaks | Nå koker det i brønnbåtmarkedet

Sølvtrans-reder Roger Halsebakk mener brønnbåtene kan fungere som en forsikring for lakseoppdretterne.
– Hvis du har en båt på cirka 3.000 kubikk; kostnadene for oppdretteren å eie den på TC (time charter) i ett år kan du med de prisene som er i dag redde 1.000 tonn. Da er båten ferdig betalt, uttalte Halsebakk i august til iLaks.

Source: iLaks | Nå koker det i brønnbåtmarkedet

About