Thursday, 16/9/2021 | 11:23 UTC+1

Key Account Manager i Industri hos Tryg Forsikring | DNJobb

Tryg Industri ønsker å styrke Trygs posisjon i det Norske forsikringsmarkedet og oppbemanner derfor med en KAM stilling.Jobben:Som KAM i Industri handler det ikke bare om å selge, men om å skape trygghet ved å være teamleder, rådgiver og samtalepartner for våre viktigste meglerforbindelser og store bedriftskunder.
I jobben som KAM bygger du gode relasjoner til våre meglerforbindelser og kunder gjennom høy grad av service, kompetent rådgivning og god kundeteamledelse. Du etablerer, følger opp og betjener egen portefølje gjennom vårt teambaserte betjeningskonsept. Teamene består av dedikerte ressurspersoner fra våre fremste fagmiljøer. Stillingen retter seg inn mot storkundemarkedet.

Source: Key Account Manager i Industri hos Tryg Forsikring | DNJobb

About