Thursday, 16/9/2021 | 11:41 UTC+1

Er fall i alpinbakke en “ulykke” som dekkes av forsikringen?

Innen personforsikring forstås begrepet “ulykkesskade” som kan dekkes av forsikringen som en skade forårsaket av en plutselig, ytre, fysisk, begivenhet. Begivenheten som forårsaker skaden må altså være plutselig (skje over kort tid), ha en ytre årsak (utenfor sikrede selv), og det er lagt til grunn i rettspraksis at den ytre årsaken har utviklet seg på en uventet måte. Skader som ofte oppstår i ulike typer sport, er altså vanligvis ikke å regne som ulykkesskader i forsikringsrettslig forstand.

Source: Er fall i alpinbakke en “ulykke” som dekkes av forsikringen?

About