Thursday, 16/9/2021 | 9:52 UTC+1

Porsgrunns Dagblad – Arrogant fra forsikringsselskap

PD mener Kirken ble påført omfattende setningsskader da Coop bygget ny parkeringskjeller under det gamle Domusbygget. Presten i kirken har opplyst til PD at deres krav har vært på drøyt 800.000 kroner, og at differansen mellom tilbud og krav nå er rundt 140.000 kroner. På spørsmål fra PD om hvorfor KLP ikke vil etterkomme kravet, opplyser en avdelingsleder i selskapet at de har strukket seg langt nok.

Source: Porsgrunns Dagblad – Arrogant fra forsikringsselskap

About